मागील अध्यक्ष

वनिता समाजाच्या शुभारंभापासून ( १९५३ पासून ) यांनी अध्यक्षपद भूषविले

 • १९५३ श्रीमती विमलाताई देशमुख
 • १९५४ श्रीमती विमलाताई देशमुख
 • १९५५ श्रीमती के. बंबवाले
 • १९५६ श्रीमती टी. कुलकर्णी
 • १९५७ श्रीमती टी. कुलकर्णी
 • १९५८ श्रीमती एच. दिक्षीत
 • १९५९ श्रीमती एस. गजेंद्रगडकर
 • १९६० श्रीमती एस. गजेंद्रगडकर
 • १९६१ श्रीमती आय. महाजन
 • १९६२ श्रीमती आय. महाजन
 • १९६३ श्रीमती अनुताई दयाशंकर
 • १९६४ श्रीमती प्रमिला चव्हाण
 • १९६५ श्रीमती निर्मला काणे
 • १९६६ श्रीमती गंगुताई कापरे
 • १९६७ श्रीमती सुशीलाबाई जोशी
 • १९६८ श्रीमती निर्मला काणे
 • १९६९ श्रीमती सुहास भिसे
 • १९७० श्रीमती नलिनी गोडबोले
 • १९७१ श्रीमती प्रभाताई गोखले
 • १९७२ श्रीमती एस. भिडे
 • १९७३ श्रीमती सुहास भिसे
 • १९७४ श्रीमती चपलाताई खाडिलकर
 • १९७५ श्रीमती चपलाताई खाडिलकर
 • १९७६ श्रीमती इंदू राव
 • १९७७ श्रीमती श्रीदेवी भालेराव
 • १९७८ श्रीमती सुहास भिसे
 • १९७९ श्रीमती सुहास भिसे
 • १९८० श्रीमती सुहास भिसे
 • १९८१ श्रीमती सुहास भिसे
 • १९८२ श्रीमती वृंदा सेन
 • १९८३ श्रीमती सुनीती गाडगीळ
 • १९८४ श्रीमती सिंधुताई कठाळे
 • १९८५ श्रीमती विद्या राजे
 • १९८६ श्रीमती नलिनी उपासनी
 • १९८७ श्रीमती नलिनी नाईक
 • १९८८ श्रीमती लक्ष्मी पै
 • १९८९ श्रीमती कुसुम आगटे
 • १९९० श्रीमती ज्योत्स्ना महाजन
 • १९९१ श्रीमती प्रभा गोखले
 • १९९२ श्रीमती नलिनी लिमये
 • १९९३ श्रीमती आशा गाडगीळ
 • १९९४ श्रीमती सुधा पांडे
 • १९९५ श्रीमती पुष्पा गर्दे
 • १९९६ श्रीमती शशी कुलकर्णी
 • १९९७ श्रीमती पुष्पा गर्दे
 • १९९८ श्रीमती जयश्रीताई साठे
 • १९९९ श्रीमती प्रीती पावसकर
 • २००० श्रीमती लक्ष्मी पै
 • २००१ श्रीमती शशी कुलकर्णी
 • २००२ श्रीमती लक्ष्मी पै
 • २००३ श्रीमती पुष्पा गर्दे
 • २००४ श्रीमती रागिणी बापट
 • २००५ श्रीमती सुनिता हरकरे
 • २००६ श्रीमती गीता हवालदार
 • २००७ श्रीमती रागिणी बापट
 • २००८ श्रीमती शशी कुलकर्णी
 • २००९ श्रीमती रागिणी बापट
 • २०१० श्रीमती तेजस्विनी दाणी
 • २०११ श्रीमती सुलभा कोरान्ने
 • २०१२ श्रीमती आश्विनी नावलेकर
 • २०१३ श्रीमती कविता नारायणन
 • २०१४ श्रीमती ज्योती स्वामी
 • २०१५ श्रीमती नीलिमा चिमलवार
 • २०१६ श्रीमती ज्योती स्वामी
 • २०१७ श्रीमती वनश्री दंडवते
 • २०१८ श्रीमती वसुंधरा जाधव
 • २०१९ श्रीमती नीलिमा चिमलवार
 • २०२० श्रीमती तेजस्विनी दाणी
 • २०२१ श्रीमती वसुंधरा जाधव